Logo — Garderen

Nieuws

Koninklijke onderscheiding voor Teus Burger

23 jun, 2015
Koninklijke onderscheiding voor Teus Burger —

Onder het mom van een kleinzoon die als korporaal zou worden geïnstalleerd bij de marine werd de heer Teus Burger uit Garderen vorige week vrijdag meegelokt naar het gemeentehuis in Barneveld. Daar werd hem door burgemeester dr. J.W.A. van Dijk de versierselen opgespeld behorende bij de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Advertentie
Standaard afbeelding

Deze onderscheiding werd hem o.a. toegekend voor het oprichten van de zondagsschool in 1969 binnen de Hervormde Gemeente Garderen, inmiddels Hersteld Hervormde Gemeente, en het vele werk dat hij voor de zondagsschool heeft verricht. Daarbij is Burger ook bestuurslid. Van 2000 tot 2013 was Burger leider van de Jeugdvereniging en in de periode van 1969 tot 1996 heeft de heer Burger deel uit gemaakt van de Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente in Garderen.

Tevens was Burger secretaris van het college van kerkvoogden. Van 1995 tot 2014 was de heer Burger ouderling bij de Hersteld Hervormde gemeente. Als zodanig maakte hij ook deel uit van de kerkenraad. In deze periode gaf de heer Burger ook catechisatie op Kroonheim, een onderdeel van de Stichting Adullam, waar mensen wonen met een verstandelijke beperking. Sinds 1970 is de heer Burger organist bij voornoemd kerkgenootschap.

Van 1995 tot 2014 niet meer voor vast, maar alleen oproepbaar. Sinds dit jaar weer als vaste organist voor minimaal 1 maal per maand. Tot slot brengt de heer Burger medicijnen rond voor de apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Garderen en is hij natuurlijk bekend van het gelijknamige schildersbedrijf in Garderen.