Logo — Garderen

Nieuws

Wie weet meer over Peter Visser, verver te Oene?

28 jun, 2016
Wie weet meer over Peter Visser, verver te Oene? —

Vorig jaar organiseerde Oudheidkundige Kring Voorst een grote tentoonstelling over de schilder Peter Visser. Die trok in het midden van de negentiende eeuw met zijn penselen door het Veluwse, Sallandse en Achterhoekse landschap en legde veel dorpsgezichten en boerderijen voor het nageslacht vast. Na een oproep in de regionale bladen bleken nog veel originele ‘Vissers’ te bestaan: in Oene, Epe, Heerde, Wapenveld, Garderen en nog veel meer. In september 2015 kwamen ze op de tentoonstelling in Nijbroek bij elkaar.

Advertentie
Deurbeslag.nl

Op dit moment wordt gewerkt aan vervolgtentoonstellingen in Welsum (september 2016), Twello, Epe en Heerde. Maar daarmee is het niet klaar. In 1980 verscheen een vraag in het Reformatorisch Dagblad over een schilder Petrus Visser te Oene. Die maakte religieuze voorstellingen. De vragensteller schreef: “We hebben een oud schilderij dat het Onze Vader afbeeldt. Onderaan staat: pennewerk door Petrus Visser, schilder te Oene”. Nooit kwam echter het antwoord op de vraag wie deze Visser was. Of het misschien dezelfde was als die van de dorpsgezichten. Ondertussen is het spoor naar de vragensteller uit 1980 verdwenen.

Oudheidkundige Kring Voorst wil daar verandering in brengen en zoekt het antwoord op de volgende vragen:

–          Wie was de vragensteller uit 1980?

–          Wie kent de genoemde afbeelding van het Onze Vader? De afbeelding moet er ongeveer uitgezien hebben als op de foto. Die stelt voor 1 Koningen 3, vers 13-20 en vermeldt “door Petrus Visser, schilder te Arnhem”. Oudheidkundige Kring Voorst heeft die afbeelding sinds kort in bruikleen.

Weet u meer? Laat het Oudheidkundige Kring Voorst dan weten via info@okvvoorst.nl of door te bellen naar 06 200 90 381.

Bruikleen: Oudheidkundige Kring Voorst

Bruikleen: Oudheidkundige Kring Voorst