Logo — Garderen

Nieuws

Cees Hoogeveen neemt afscheid

17 dec, 2015
Cees Hoogeveen neemt afscheid —

Door: Gonny Livestroo

Advertentie
YouTap

“Ik ben geen type om te gaan kaarten of te golfen” verklaart Cees Hoogeveen de vele commissies waarin hij zitting heeft om het toerisme op te Veluwe te bevorderen. Toch nam hij vorige week afscheid als voorzitter van het Toeristisch Aanjaagteam Barneveld (TAB). Reden hiervoor is het feit dat Hoogeveen bezig is ruimte in zijn agenda te creëren voor het zo goed mogelijk voorbereiden van de komst van de Wisent naar de Veluwe en voor een ander nieuw project.

De komst van de Wisent heeft natuurlijk alles te maken met het promoten van de Veluwe en dat promoten is niet iets van de laatste jaren. Al in 2006 bestond er een promotiecommissie voor toerisme in de gemeente Barneveld. Hoogeveen: “Wethouder Van den Hengel vond toen dat we ook iets met het ei en Barneveld moesten doen en zijn we in 2009 begonnen met de Wereld Eidagen. Toen het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) failliet ging werd 3 jaar geleden besloten Stichting Toeristisch Aanjaagteam Barneveld op te richten om alle promotieactiviteiten onder een dak te krijgen”. Samen met voorzitter Hoogeveen, ontplooide het bestuur bestaande uit Maarten Kammeijer, Rick Otten en Bas Mohle een groot aantal initiatieven zoals o.a. de Wildkansel op Drie, de glazen pui in de molen in Garderen, de aanschaf van de Pipowagen voor het toeristische informatiepunt in Voorthuizen, netwerkbijeenkomsten voor toeristische ondernemers, uitgave Toeristische- en Monumentenkaart Barneveld, promotiecampagne ‘Daarom Barneveld’, digitale informatiezuilen in diverse dorpen in de gemeente Barneveld, Toeristisch Magazine Barneveld en diverse wandel- en fietsroutes waaronder een boekje met de wandelroute ‘Pad van Zus’ op Boeschoten. Momenteel wordt op verzoek van de gemeente Barneveld door Wilco de Jong, oud-directeur VBT, een nieuw Toeristisch Aanjaagteam geformeerd.

Als oud-directeur van 2 hotels in Garderen, die onder zijn leiding uitgroeiden van 30 naar 180 kamers, heeft het toerisme Hoogeveen’s volle belangstelling. Hoogeveen:”Toerisme zit in mijn hart. Ik ben er altijd mee bezig geweest en door mijn vele contacten, opgedaan als directeur van de Bilderberghotels hier, kan ik veel realiseren. Als je de tijd en de capaciteit hebt om je in te zetten voor de gemeenschap moet je het doen vind ik. Daarbij vind ik het ook fantastisch om te doen”. De opgedane contacten bleken ook prima van pas te komen in de 9 jaar dat hij voorzitter van Plaatselijk Belang Garderen was. Plaatselijk Belang Garderen heeft in de afgelopen jaren, vaak in samenwerking met andere instanties, heel wat verbeteringen in Garderen weten te realiseren, zoals het Woon/Zorgcentrum Dr. Kruimelstaete, renovatie De Putbrink, woonwijk Hoge Eng, het jarenlang gewenste voetpad langs de Oud Milligenseweg, etc. etc. Hoogeveen: “Het is natuurlijk niet zo dat ik het alleen deed en doe. Je bent er bij betrokken en doet het samen”. Naast het werk voor Stichting Wisent op de Veluwse heeft Hoogeveen nog zitting in zo’n 12 commissies en besturen, dit allemaal als vrijwilliger, waaronder het Schaffelaartheater en de Muziekschool in Barneveld en de Dr. Kruimelstaete in Garderen.

De ontstane ruimte in Hoogeveen’s agenda is ook voor de Provincie Gelderland waar hij samen met anderen alle fiets-, wandel-, ruiter- en klompenpadenroutes gaat digitaliseren. Hoogeveen: “Ik zit in de groep die de Veluwe ‘aanpakt’. We inventariseren wat er zoal aan routes is en kijken hoe we dat kunnen aanpassen, verbinden en uitbreiden. Terwijl je een route volgt kun je dan op je telefoon zien dat er bijvoorbeeld een weg opgebroken is of iets dergelijks. Een project van 5 jaar”. Plannen zijn er nog meer dan genoeg. Zo denkt Hoogeveen er over om tijdens een route de gebruiker via de mobiel veel meer informatie te verschaffen over wat er onderweg aan moois te zien is. Interessante en/of leuke informatie over huizen, natuur of mensen, zodat de route als het ware gaat ‘leven’ voor de deelnemers. Ooit een schaapskudde zien lopen op de heide aan de Hogesteeg in Garderen of op een andere plek in de gemeente Barneveld is ook een idee van Hoogeveen. “Dat zou toch een fantastisch gezicht zijn”, zegt Hoogeveen, die van mening is dat veel dingen haalbaar zijn als je er voor gaat. Wie denkt dat zo’n drukbezet mens geen privéleven heeft komt bedrogen uit. Deze zomer fietste Hoogeveen met echtgenote Ria naar Santiago de Compastela en voor komend jaar staat Rome op het programma.