Logo — Garderen

Nieuws

Feest in 5 jarig DR.Kruimelstaete

23 jun, 2015
Feest in 5 jarig DR.Kruimelstaete —

Woon-, Gezondheids- en Welzijnscentrum Dr. Kruimelstaete in Garderen bestaat vijf jaar. Om dit heuglijke feit te vieren nodigt het bestuur van de Dr. Kruimelstichting alle inwoners van Garderen en omgeving van harte uit voor een feestelijke avond op donderdag 30 april, vanaf 19.30 uur, in de Salon van de Dr. Kruimelstaete.

Advertentie
Ten Hulscher

Gonny Livestroo

Alle vrijwilligers van de Dr. Kruimelstaete zijn natuurlijk ook uitgenodigd voor deze avond. Zij zullen voor de verandering eens zelf bediend worden en wel door het bestuur van de stichting bestaande uit: Jan Willem Bakkenes, Anja van Bentum, Cees Hoogeveen, Ton Kool, Janneke Oud en Wietske Ubels. De Dr. Kruimelstaete neemt inmiddels een prominente plaats in in de Garderense samenleving. Het heeft echter toch nog heel wat voeten in de aarde gehad voordat het er ook daadwerkelijk was.

Oorspronkelijk bestond het idee om een woon/zorgvoorziening voor ouderen in Garderen te realiseren. Ouderen die wat meer zorg nodig hadden dan de thuiszorg kon bieden, konden dan gewoon in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. Dat was de gedachte van de afdeling Garderen van de NbvP Vrouwen van Nu (voorheen Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, red.), dat al snel steun kreeg van Plaatselijk Belang. Ook de Dr. Kruimelstichting toonde interesse.

De Dr. Kruimelstichting had dankzij een legaat van de in Garderen woonachtige Johannes Petrus Kruimel (1900-1976), verzetsstrijder en orthopedisch chirurg, al een 14-tal seniorenwoningen gerealiseerd. De stichting wilde ook graag financieel bijdragen, toen bleek dat enkel een Woon/Zorgcentrum financieel niet haalbaar was in Garderen.

Dit geld, het verhuren van seniorenwoningen met en zonder zorg en de bereidheid van huisarts André Peters om zijn praktijk naar de Dr. Kruimelstaete te verplaatsen en verschillende andere zorgdisciplines onderdak te verlenen, maakte de uiteindelijke realisatie van de Dr. Kruimelstaete mogelijk.

Het gebouw heeft nu 3 eigenaren: Woningstichting Barneveld: deze verhuurt de 28 seniorenappartementen, waaronder 14 zorgappartementen, en de 2 groepswoningen waar verpleeghuiszorg wordt geboden door Norschoten.

Huisarts André Peters is eigenaar van het Medisch Centrum Garderen. Buiten de huisartsenpraktijk met eigen apotheek is daarin momenteel gevestigd een fysiotherapiepraktijk, Podologiepraktijk, Praktijk voor Cesar Therapie, Verloskundige praktijk, Consultatiebureau, Psychologenpraktijk, Logopediepraktijk en 4 maal per week de prikpost van Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. De Dr. Kruimelstichting is eigenaar van de Welzijnsaccomodatie op de begane grond. De ruimte is ingericht met een bar, keuken, biljart en zitjes. Deze voorzieningen zijn mogelijk gemaakt door de subsidies van de gemeente Barneveld, Provincie Gelderland, Stichting Ballonfiësta Barneveld, RaboFonds en Woningstichting Barneveld. Om ‘de broek op te houden’, want veel geld is er na de aankoop van de Welzijnsaccomodatie niet meer, verhuurt de stichting overdag een deel van de ruimte aan de Dagbehandeling van Norschoten en de Dagverzorging van Zorggroep ENA.

Deze laatste was, met de Dr. Kruimelstichting, André Peters en de Woningstichting Barneveld, nauw betrokken bij de uitvoering van het project. In de 1e maand van 2010 verhuisden bewoners en de diverse andere gebruikers naar het nieuwe gebouw. Bestuurslid Bakkenes: “In het begin ging het meer om de woninghuur. Inmiddels komt er steeds meer dienstverlening bij. Ook recreëren bewoners meer met elkaar in de Salon (welzijnsruimte). Een beetje het huiskameridee en op woensdag is er het project ‘samen eten’. Ubels: “Is het mogelijk om iets te organiseren dat de bewoners gezamenlijk willen doen, dan organiseren wij dat als bestuur”.

Hoogeveen: “Het is ook een stukje sociale controle en zorgen voor elkaar wat er in de Dr. Kruimelstaete gebeurt, zodat mensen niet vereenzamen en in Garderen kunnen blijven wonen. We denken dat de Dr. Kruimelstaete zoals deze nu functioneert zijn weerklank heeft gevonden in het dorp”.