Logo — Garderen

Nieuws

Garderense ondernemers slaan handen ineen

4 feb, 2016
Garderense ondernemers slaan handen ineen —

Door: Klaas-Jan van Roekel

Advertentie
Standaard afbeelding

Wentzel Group koopt Hotel Overbosch en lanceert vanaf 2017 Huis van Innovatie

De Garderense ondernemers Reino en Martijn Wentzel (Wentzel Group) en Mieke en Willem Silvius (Hotel Overbosch) gaan een samenwerking aan die op termijn leidt tot een andere invulling van het huidige Hotel Overbosch.

Afgelopen vrijdag 29 januari tekende het viertal een koopovereenkomst waarmee de broers Wentzel vanaf 12 februari 2016 eigenaar zijn van het hotel. Hiermee is de eerste stap gezet om in 2017 een uniek innovatief ICT concept te lanceren: Huis van Innovatie.

Optimistisch
Mieke en Willem Silvius verkochten hun bedrijf eerder in 2012. Met de verkoop van de exploitatie aan Charme Hotels maakten zij de keuze om een andere richting aan hun leven te geven. Helaas heeft de wijze waarop het hotel na de overname werd geleid geresulteerd in het faillissement van Charme Hotel Overbosch. Hierdoor werden de oud-eigenaren gedwongen weer zelf de exploitatie te doen. Vanaf maart 2015 zette het duo zich in om Hotel Overbosch, uitgebreid met Restaurant Silvius, op de kaart te zetten. Met de nodige investeringen in het pand, de kamers en de ICT was de basis gelegd voor een nieuwe start van het bedrijf. En dat heeft afgelopen maanden haar vruchten afgeworpen: Hotel Overbosch is weer groeiende en krijgt lovende reviews op internet. De bank nam halverwege 2015 echter een minder optimistisch standpunt in. Zij gunnen Hotel Overbosch niet minimaal drie jaar de tijd om echt weer winstgevend te worden, wat leidde tot een zoektocht naar een koper. Met Wentzel Group is een geschikte kandidaat gevonden, ‘gewoon’ in eigen dorp!

Hotel Overbosch in 2016
Een belangrijk aspect binnen de ontstane samenwerking is dat gedurende 2016 niets verandert aan de huidige gang van zaken. Mieke en Willem Silvius blijven verantwoordelijk voor de exploitatie van Hotel Overbosch en bestaande arbeidscontracten worden gerespecteerd. Ook vinden er geen wijzigingen plaats voor reserveringen, afspraken en tarieven. Willem Silvius: “Dit jaar blijven we onze gasten dus vol enthousiasme, met een goede teamgeest en oog voor kwaliteit verwelkomen. Liefhebbers van ons fantastische hotel Overbosch en restaurant Silvius – erkend door de befaamde Michelingids – nodigen we dan ook graag uit om nog in 2016 die vergadering, dat weekendje weg, die bedrijfsbijeenkomst of dat exclusieve feest te boeken!”.

Huis van Innovatie
Vanaf januari 2017 ondergaat Hotel Overbosch een ingrijpende metamorfose die het complex transformeert naar het Huis van Innovatie. Dit zal een ontmoetings- en broedplaats zijn voor innovatieve ICT concepten en (startende) ICT ondernemers.
Reino en Martijn Wentzel: “Deze prachtige locatie biedt een unieke combinatie van natuur en innovatief ondernemen, met faciliteiten zoals hotel, restaurant en vergader- en wellness ruimten. Het is bij uitstek een inspirerende omgeving voor partijen die samenwerking en innovatie zoeken. We zijn dan ook blij dat we een plek hebben gevonden die ruimte biedt aan innovatieve ICT initiatieven waarbij we elkaar willen versterken door het delen van ideeën, kennis en kunde”.