Logo — Garderen

Nieuws

Havo 4-leerlingen JFC krijgen HBO-uur

7 feb, 2019
Havo 4-leerlingen JFC krijgen HBO-uur —

Op het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld krijgen leerlingen in havo 4 in het cursusjaar 2019-2020 een HBO-uur aangeboden naast de al bestaande lessen. Leerlingen in havo 4 worden op deze manier nog beter voorbereid op de overstap naar het HBO en krijgen tevens allerlei vaardigheden aangeboden die ze direct kunnen inzetten bij hun studie op het JFC.

Advertentie
Deurbeslag.nl

Soepele overstap naar HBO

De bedoeling van de invoering van het HBO-uur is dat leerlingen vaardigheden leren die zorgen dat de overstap naar het HBO zo soepel mogelijk gaat verlopen. In de onderbouw van de havo leren leerlingen al diverse vaardigheden en in de bovenbouw is het de bedoeling om die vaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Er kan gedacht worden aan: plannen, reflecteren, presenteren, inzetten van ICT, onderzoeken, analyseren en het ontwikkelen van loopbaancompetenties gericht op een verstandige studiekeuze na havo 5.

Naast de voorbereiding op het HBO bieden de vaardigheden ook veel voordelen voor de studie in leerjaar 4 en 5 van de havo. Leerlingen kunnen direct profijt hebben van de nieuwe vaardigheden die zij aanleren tijdens het HBO-uur. Daarnaast zijn veel HBO-vaardigheden van belang voor het maken van een goed profielwerkstuk. Het profielwerstuk is op de havo een soort van meesterproef waarbij de leerling moet laten zien dat hij of zij een deskundige is binnen het gekozen profiel. De invoering van het HBO-uur biedt dus veel voordelen voor de studie van nu en voor de studie die in de toekomst gekozen gaat worden.

Eigenaar van het eigen leerproces

Leerlingen krijgen de kans om zelf te kiezen welke HBO-vaardigheden ze willen gaan volgen. Op deze manier worden leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Bovendien heeft niet elke leerling alle aangeboden lessen nodig. De ene leerling is bijvoorbeeld in ICT al heel goed en hoeft dan niet de lessen ICT te gaan volgen, maar kan kiezen voor een andere serie lessen binnen het HBO-uur.

Het JFC is trots op het feit dat ze dit HBO-uur kan aanbieden aan de toekomstige leerlingen in de havo bovenbouw. Ze verwachten een beter voorbereide leerling op het HBO en een leerling die effectief gebruik maakt van de mogelijkheid om zich in een bepaalde vaardigheid verder te bekwamen.