Logo — Garderen

Nieuws

VorigePlaatselijk Belang, secretariaat — Garderen

Plaatselijk Belang, secretariaat

Plaatselijk Belang, secretariaat — Garderen
Plaatselijk Belang, secretariaat — Garderen

Plaatselijk Belang, secretariaat

Speulderbosweg 38

3886 AP Garderen

Bezoek websiteRouteplanner

Over Plaatselijk Belang, secretariaat

PLAATSELIJK BELANG GARDEREN EN OMGEVING is opgericht op 14 januari 1931.

Op deze datum werd deze vereniging in het leven geroepen met het doel de bewoners te helpen.

De vereniging stelt zich ten doel het leefmilieu in Garderen en naaste omgeving te bevorderen en voorts die belangen te behartigen, welke kunnen bijdragen tot nut van het dorp (bron Statuten).

Garderen is een mooie plek om te wonen, te werken en te leven. We noemen ons dorp niet voor niets ‘Een baken in het groen’ met prachtige natuur zoals het Speulder- en Sprielderbos met hun dansende bomen. Maar ook de hei-vlakten met grafheuvels bij Bergsham en ‘t Sol. Een mooi dorpscentrum met de bijzondere kerktoren uit de 14de eeuw, de korenmolen De Hoop, de Putbrink met zijn oorlogsmonument en natuurlijk de diverse monumentale boerderijen. Een dorp met mooie wandel- en fietsroutes in de directe omgeving.

Plaatselijk Belang zet zich hier volop voor in! Als bestuur onderhouden wij nauwe contacten met onze bewoners en (sport)verenigingen. Het is onze insteek om de belangen van Garderen zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke personen en instanties. Wij zijn de spreekbuis en volgen onder andere kritisch het beleid van de overheden, zoals Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat. Accenten liggen op: bereikbaarheid en veiligheid van voorzieningen en het aantrekkelijk houden van ons dorp. We willen ook in recreatief opzicht goed op de kaart staan.

Wij vergaderen iedere 2de woensdag van de maand (niet in juli en augustus). Mocht u iets willen delen of overleggen met Plaatselijk Belang, dan kunt u aanschuiven in de vergadering. Graag even vooraf doorgeven via ons contactformulier op de website: www.plaatselijkbelanggarderen.nl

Bestuursleden Plaatselijk Belang:
Ton van Krevel Voorzitter,
Wilko Poeste Secretariaat,
Everdien ter Harmsel,
Stefan Zevenbergen,
Piet van Bentum,
Arjan Waaijenberg

Lid worden:

Omdat we het belangrijk vinden dat we een zo groot mogelijke achterban hebben om onze belangen in onze leefomgeving te vertegenwoordigen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden.

Bent u nog geen lid?
Sluit u aan bij Plaatselijk Belang Garderen; info@plaatselijkbelanggarderen.nl Lid worden is niet alleen erg eenvoudig, het is ook erg voordelig. Voor slechts € 6,00 per jaar bent u lid en ondersteunt u de doelstellingen van onze vereniging.
Op dit moment vertegenwoordigt Plaatselijk Belang Garderen al ruim 450 gezinnen!
Als lid ontvangt U natuurlijk ook een uitnodiging voor de jaarvergadering. Voor verdere informatie zie onze website www.plaatselijkbelanggarderen.nl