Logo — Garderen

Nieuws

Levenskunst in Ons Lagerhuys

6 jan, 2016
Levenskunst in Ons Lagerhuys —

Door: Gonny Livestroo.

Advertentie
YouTap

We wensen elkaar in deze dagen gelukkig nieuwjaar. Waaruit bestaat nu eigenlijk een gelukkig nieuwjaar of wat is geluk nu eigenlijk? In Garderen ontstaat binnenkort een nieuw platform om over levensvragen, zingeving, spiritualiteit en ontwikkelingen in de maatschappij te filosoferen onder de titel: Levenskunst in Ons Lagerhuys. Initiatiefnemers zijn Casper van Dorp en Rob van Leijenhorst, allebei wonend in Garderen.

Niet alleen mensen uit Garderen worden door het organiserend tweetal uitgenodigd, maar ook inwoners uit naburige dorpen zijn van harte welkom. Donderdag 14 januari, donderdag 11 februari en donderdag 10 maart 2016 zijn de geplande data waar men, zonder opgave vooraf, van 20.00 uur tot 21.30 uur kan aanschuiven bij de gesprekken in restaurant Ons Lagerhuys in Garderen.

Elke bijeenkomst krijgt een bepaald thema en voor de eerste avond is gekozen voor het thema ‘Geluk’. ‘Waardering’ en ‘Balans’ zijn de thema’s voor de tweede en derde avond. Het kan zijn dat deelnemers een ander thema interessanter vinden en daar doen Van Dorp, predikant van de Gereformeerde Kerk, en Van Leijenhorst dan niet moeilijk over. Van Dorp: “Wij zijn de gastheren, we willen een zo open en toegankelijk mogelijke sfeer creëren, waarin mensen wat dieper met elkaar in gesprek kunnen gaan over thema’s die zij belangrijk vinden. Een poosje geleden vroegen Rob en ik ons af hoe het zou zijn om met allerlei verschillende mensen, in en buiten onze kerk, te praten over allerlei levensvragen en te filosoferen over wie je bent, wat je doet en wat je dromen zijn bijvoorbeeld”.

Van Leijenhorst: “Het kan zijn dat we bij de 2e of 3e avond een bepaald boek aanraden om vooraf te lezen, niet verplicht natuurlijk, of dat we een spreker uitnodigen. We zoeken nog naar een vorm om de gesprekken te voeren. We moeten nog zien of we bijvoorbeeld eerst in kleine groepjes gaan praten en later op de avond in groter verband of juist andersom. Dat wijst zich waarschijnlijk vanzelf.

Het is ook niet de bedoeling dat wij de hele tijd aan het woord zijn. Iedereen krijgt de kans zijn of haar gedachten te verwoorden”. Van Dorp: “En het is absoluut niet de bedoeling om mensen te bekeren. Daar houd ik niet van. En anderen overtuigen van je gelijk is ook niet wat we voor ogen hebben. Jouw gedachten zijn even waardevol als de mijne. Wij proberen alleen maar hier in Ons Lagerhuys mensen een plaats te geven waar ze op een ongedwongen wijze van gedachten kunnen wisselen, waardoor ze tot bepaalde inzichten kunnen komen. Veel mensen ervaren de drempel van de kerk als te hoog, vandaag dat we gekozen hebben de Levenskunst-gesprekken ergens anders dan in de kerk te laten plaatsvinden. We hebben al van mensen gehoord dat er wel belangstelling is voor dit soort gesprekken en met name van mensen die nooit in een kerk komen. Op deze wijze willen wij een platform bieden om te praten over thema’s en daarbij verder te gaan dan de gebruikelijke ‘borrelpraat’.