Logo — Garderen

Nieuws

Nieuwe directeur Prins Bernhardschool

2 dec, 2015
Nieuwe directeur Prins Bernhardschool —

Door: Gonny Livestroo.

Advertentie
YouTap

Directeur Rijk van Dam nam voor de zomervakantie na 14 jaar afscheid van ‘zijn’ Prins Bernhardschool (PBS) in Garderen. Het stokje werd van hem overgenomen door Gerwin Jansen , voorheen groepsleerkracht op basisschool De Bron in Stroe. Inmiddels, nu een paar maanden later, zijn de kinderen wel gewend aan het nieuwe gezicht op school, maar voor de meeste inwoners van Garderen is hij nog een volstrekt onbekende. Vandaar dat op mijn verzoek Gerwin Jansen graag bereid was om door middel van het beantwoorden van een tiental vragen zich zelf te introduceren in de Garderense gemeenschap.

Wilt u iets over uzelf vertellen?
“In 1974 ben ik geboren in Zelhem. Ik ben alweer ruim 16 jaar getrouwd met Heleen en samen met onze dochters Roos, Sarah en Isabelle wonen we in Nijkerk, waar ik zelf al vanaf 1986 woon”.

Wat is de reden dat u heeft gekozen voor het onderwijs?
“Zelf heb ik een fijne basisschoolperiode gehad en in die periode had ik al het idee dat ik meester wilde worden. Het werken met kinderen is dynamisch. Het is mooi om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en ze hierin te begeleiden, te stimuleren en een voorbeeld te zijn. In het christelijk onderwijs worden de verhalen uit de Bijbel verteld en is dit ook leidend in ons/mijn handelen. Ik vind het belangrijk dat dit gebeurt, zodat leerlingen zelf een keuze kunnen maken om Christus te volgen”.

Welke opleidingen heeft u gevolgd en wat is uw werkervaring?
“Na de HAVO heb ik gekozen voor de PABO (Pedagogische academie voor het basisonderwijs). Tijdens mijn werk als leerkracht heb ik meerdere cursussen gevolgd. In juni heb ik de opleiding Schoolleider afgerond. Ik heb 2 jaren in Vleuten gewerkt. Daarna heb ik 10 jaar lesgegeven in Barneveld. Een jaar heb ik gewerkt als docent in het Praktijkonderwijs en na 5 jaar school De Bron in Stroe, ben ik nu werkzaam in Garderen”.

Waarom heeft u gesolliciteerd naar de functie van directeur van de PBS en heeft u bewust gekozen voor een school in een landelijke omgeving?
“De afgelopen 2 jaar heb ik de opleiding Schoolleider gevolgd. Tijdens het volgen van deze opleiding groeide mijn enthousiasme. Toen er binnen de Vereniging een vacature ontstond voor directeur, hoefde ik niet lang te twijfelen. Ik heb gekozen voor een landelijke omgeving, want dat is een omgeving waar ik me prettig in voel. Mijn ervaring is dat de betrokkenheid naar elkaar toe groot is”.

U woont niet in Garderen. Zou het niet gemakkelijker zijn als u in Garderen zou wonen?
“Wanneer het gaat om de reistijd zou dat zeker gemakkelijker zijn. Zelf vind ik het prettig om werk en privé toch wat gescheiden te houden. Bovendien wonen we met veel plezier in Nijkerk”.

Heeft u al een beetje uw ‘draai’ gevonden op de Prins Bernhardschool?
“Jazeker, al zullen er nog genoeg nieuwe dingen langskomen in de toekomst”.

Wat is of zijn uw hobby’s?
“Ik trek graag op met m’n gezin, familie en vrienden. Verder houd ik van sport, met name het actief beoefenen van sport”.

Wat houdt uw werk als directeur van de PBS precies in?
“Als directeur ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van de school, de uitvoering van het personeelsbeleid, het onderwijskundig beleid en het financieel beleid”.

U was hiervoor groepsleerkracht. Bent u niet bang het contact met de kinderen te verliezen nu u geen les meer geeft?
“Zeker wel. Daarom zoek ik het contact met de leerlingen bewust op. Het lijkt me ook prettig om in de toekomst toch af en toe les te geven en de feeling met het lesgeven en de leerlingen te behouden. Bijvoorbeeld een dag of een dagdeel in de week bij de bovenbouw. Met de bovenbouw heb ik meer affiniteit, omdat je er gemakkelijker mee kunt communiceren en omdat ik het leuk vind om dingen uit te leggen”.

Welk beroep zou u gekozen hebben als u geen leraar had kunnen worden?
“Dan was ik in ieder geval naar de HTS gegaan. In welke branche ik dan actief zou worden? Zover is het nooit gekomen………