Logo — Garderen

Nieuws

Veel activiteiten bij Garderruiters

19 feb, 2016
Veel activiteiten bij Garderruiters —

Door Gonny Livestroo

Advertentie
Ilonaswebgems

Wat de oorzaak ook is: de verenigingen in Garderen hebben het vrijwel allemaal moeilijk. Zo is er onlangs nog een oproep gedaan voor meer vrijwilligers in de toeristische sector en Landelijke Rijvereniging De Garderruiters zag haar ledental de laatste jaren slinken tot zo’n vijfenveertig. ,,Zo ontzettend jammer”, vinden Pauline Nesselaar, Mirjam Peters en voorzitter René Mondelaers die er als woordvoerders van zowel Ponyclub De Garderreentjes als LR De Garderruiters op een avond eens goed voor gaan zitten om te vertellen wat hun vereniging nu zo bijzonder maakt.

Met het 40-jarig jubileum in zicht zou het voor de vereniging geweldig zijn om weer wat nieuwe leden te mogen verwelkomen. Aan pony’s geen gebrek in Garderen en daarom roept het bestuur de kinderen die op deze pony’s rijden op om les te komen nemen bij de ponyclub van de rijvereniging. Bij deze ponyclub De Garderreentjes krijgen ze les van een ervaren instructeur. Naast het feit dat je daar veel van opsteekt, wat de band met je pony alleen maar verbeterd, worden er door de vereniging ook veel andere leuke activiteiten georganiseerd, zoals een ponykamp bijvoorbeeld waarbij je in de manege of andere locatie blijft slapen. Wat voor de jeugd opgaat, is natuurlijk ook van toepassing op de volwassen ruiters of menners. Vier ervaren instructeurs geven momenteel les bij de vereniging, waaronderinternationaal vierspanmenner Jan de Boer. Voorzitter Mondelaers: ,,Wat begint als recreatierijden kan door les te nemen tot een hele leuke sport leiden. Het gebeurt regelmatig dat recreatieruiters de wedstrijdsport in gaan”.

Lenen

LR De Garderruiters is geen manege en verhuurt daarom geen paarden of pony’s. Wie echter graag les zou willen hebben bij de Garderruiters of de Garderreentjes, zou natuurlijk ook een paard of pony kunnen lenen. Tegen een beetje extra beweging, onder toezicht, voor hun vierbenige rijdieren zullen de meeste eigenaren vast geen bezwaar maken. Wekelijks zijn er dressuur-, spring- en menlessen te volgen in de diverse leeftijdcategorieën. Deze lessen duren gemiddeld zo’n 45 minuten. Daarnaast organiseert de vereniging een groot aantal wedstrijden, waaronder 7 menwedstrijden, 8 dressuurwedstrijden en 1 springwedstrijd. Deze laatste wedstrijd, tevens selectiedag voor Outdoor Gelderland, is het alom bekende Oranjeconcours Garderen, dat dit jaar voor de dertigste keer zal worden gehouden.

Bonte Avond

Naast het al genoemde ponykamp, waarbij iedereen van harte uitgenodigd wordt de verrichtingen van de kinderen tijdens ‘de bonte avond’ te komen bekijken, worden er tijdens de schoolvakanties voor de jeugd ook onderlinge wedstrijden georganiseerd. Een maal per jaar mogen de kinderen ook verkleed springen met hun pony. Er is dan een prijs voor het kind dat het mooist verkleed is en een prijs voor de pony die het fraaist is uitgedost. Ook organiseert de vereniging af en toe crosslessen op het terrein van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. In juni worden traditiegetrouw de clubkampioenschappen gehouden met na afloop een barbecue en grote verloting bij de thuishaven aan de Speulderbosweg in Garderen.

Feestje

Sinds de Rabobank gestopt is met de sponsoring van de ruitersport, kan de vereniging nog wel wat sponsors gebruiken. Ook worden er door het bestuur andere manieren gezocht om het hoofd financieel boven water te houden, zoals het verhuren van de accommodatie. Dat kan de rijhal binnen zijn, de kantine, het buitenterrein of alledrie. Te denken valt aan een verjaardag of (slaap)feestje. Er is veel mogelijk, want er is ruimte genoeg in en om het gebouw. Arnd Bronkhorst uit Garderen gebruikt de accommodatie bijvoorbeeld regelmatig voor zijn workshops paardenfotografie en ook worden er door bedrijven managementtrainingen met paarden gegeven.

Sherrystop

Naast de 16 wedstrijden die De Garderruiters jaarlijks organiseren, zijn er ook de speciaal uitgezette ritten zoals de natuurrit, die een en soms twee maal per jaar wordt georganiseerd, en de boerenkoolrit, manieren om geld in het laatje van de vereniging te brengen. Net als bij de Vossenjacht wordt er halverwege deze ritten een ‘sherrystop’ gehouden om ruiter en paard wat rust te gunnen. Helaas kon de natuurrit door het te lage aantal deelnemers vorig jaar niet doorgaan. De organisatie hoopt daarom van harte dat er dit jaar wel voldoende animo voor zal zijn, zodat deze fantastische rit weer gereden kan worden.

Voor informatie: www.garderruiters.nl of info@garderruiters.nl.