Logo — Garderen

Nieuws

Inloopavond voor nieuw dorpshuis met sportzaal Garderen

12 jan, 2018
Inloopavond voor nieuw dorpshuis met sportzaal Garderen —

Garderen krijgt aan de Koningsweg een nieuw dorpshuis met een sportzaal. In de zomer van 2019 gaat het nieuwe complex open. De gemeente wil graag met omwonenden en belangstellenden de plannen bespreken. We organiseren daarom een inloopavond waarop je van harte welkom bent.

Advertentie
Standaard afbeelding

Praktische informatie over de inloopavond

Datum en tijd: woensdag 17 januari 2018, inloop tussen 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Kantine van Bouwbedrijf Van de Kolk, Koningsweg 13 in Garderen
Wie: Medewerkers van de gemeente zijn tijdens de inloopavond aanwezig om jouw vragen te beantwoorden en naar je reactie te luisteren.

Bekijk het schetsontwerp tijdens de inloopavond

Tijdens de inloopavond kun je het schetsontwerp voor het nieuwe dorpshuis en de gymzaal bekijken. Dit schetsontwerp is gemaakt in samenwerking met verschillende toekomstige gebruikers in en rond Garderen. Samen met elkaar is er gekeken naar de functies die in het gebouw een plekje moeten krijgen en hoe het gebouw eruit moet komen te zien. Het schetsontwerp is de basis om het plan te bespreken en te kijken of aanpassingen gewenst zijn.

Bestemmingsplanherziening nodig

Er is een bestemmingsplanherziening nodig om de bouw van het dorpshuis en de sportzaal aan de Koningsweg mogelijk te maken. De eerste stap hiervoor is dat er een voorontwerpbestemmingsplan komt. In het voorontwerpbestemmingsplan ziet u de ruimtelijke inpassing van het dorpshuis en de sportzaal. Tijdens de inloopavond van 17 januari kun je het voorontwerp bestemmingsplan bekijken en hierover vragen stellen of gelijk een inspraakreactie geven. Na de inloopavond legt de gemeente het voorontwerpbestemmingsplan formeel voor twee weken ter inzage. Ook in deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie te geven.

Zoals bekend is Plaatselijk Belang Garderen al een aantal jaren zeer actief om dit Dorpshuis en Sportzaal te realiseren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als onze inwoners deze inloopavond bezoeken om kennis te nemen van het schetsontwerp en de plannen.